Prehrana

Što je najvažnije kod proizvodnje jaja? Prehrana nesilica. Kvalitetna prehrana je ta koja nam garantira da će i jaje biti kvalitetno. Naše nesilice su hranjene isključivo sa mješavinom koji se sastoji od domaćeg kukuruza, soje te vitamina. Danas je više nego ikad prije stavljen naglasak na eko proizvodnju. Mi u tvrtci "Agropodrug" proizvodimo konzumna jaja u skladu sa svim proizvodnim odrednicama a to između ostaloga uključuje i vrste hrane koja je propisana od strane Europske unije.

Uz dobru pasminu, hrana i držanje su najvažniji faktori. Niti jedna proizvodnja, ne može osigurati sva hraniva potrebna kokoši, a to u toku čitave godine to čak ne može pružiti ni priroda. Zato radimo kompletne smjese za nesilice, kao i smjese kojima se u propisanom postotku dodaje grubo mljeveni kukuruz koji se dobro izmiješa. Na taj način kokoš dobiva sve potrebno.

Prehrana